links met nuttige informatie

www.lvvp.info
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Op deze website vindt u informatie over:
- Eerstelijns psychologische behandelingen en vrijgevestigde gz-psychologen
- Psychotherapie (tweedelijns behandeling) en vrijgevestigde psychotherapeuten/klinisch psychologen.
Maatschap Pruijssers is lid van deze vereniging

www.psychotherapie.nl
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), de beroepsvereniging van via de Wet BIG geregistreerde psychotherapeuten en diegenen die daarvoor in opleiding zijn. Deze website is bedoeld voor (aankomend) psychotherapeuten, verwijzers en mensen die belangstelling hebben voor of op zoek zijn naar psychotherapie. Heeft u na uw bezoek aan deze website nog vragen over psychotherapie, over het lidmaatschap of over de activiteiten van de NVP, neem dan gerust contact met ons op. Mw. drs. A.Pruijssers de Jong is lid van deze vereniging

www.emdr.nl
Op deze website vindt u ondermeer algemene informatie over EMDR, wetenschappelijke artikelen over EMDR, een verwijslijst waarop u gekwalificeerde EMDR-therapeuten kunt vinden en informatie over de opleiding tot EMDR-therapeut. Mw. drs. A.Pruijssers de Jong is EMDR Practitioner en lid van deze vereniging

AVG Extern Privacybeleid

Kwaliteitsstatuut GGZ