bedplassen
bedplassen (enuresis nocturna)

Bedplassen is waarschijnlijk het meest voorkomende probleem bij kinderen. Van enuresis nocturna wordt gesproken als het kind na het 3e jaar 's nachts nog in bed plast. Indien er nooit een droge periode van 3 weken of langer geweest is, is het raadzaam om eerst een huisarts te raadplegen. In de meeste gevallen is er medisch niets aan de hand.


onderdelen van het trainingsprogramma

Motiveren
Het kind ervoor interesseren om droog te willen worden. Daarbij kan de ouder helpen door iets te geven wanneer het kind succes heeft.

Kalenderen
Dagelijks registreren van een droge nacht op een kalender.

Blaastraining
Deze methode leert kinderen de plas langer op te houden.

Schoonmaaktraining
Verschonen van het bed en zichzelf.

Plaswekker
Bij deze methode gebruikt men een apparaat dat kinderen waarschuwt dat hun blaas vol is. Wanneer er een plas komt in een speciaal broekje gaat er een bel rinkelen.

Wektraining
Tijdens één intensieve nacht leert het kind om sneller wakker te worden en de plaswekker goed te gebruiken.

De behandeling begint meestal met een lichte methode. Mocht dit niet volstaan dan wordt een intensievere methode gehanteerd. Het slagen van de behandeling is afhankelijk van de motivatie van het kind en ouders. Deskundige begeleiding is daarbij noodzakelijk. Wanneer men een gering intensieve methode volhoudt, is de kans op succes veel groter en ligt op 90 procent.