coaching
coaching

Coaching van managers en werknemers is belangrijk voor een betere prestatie en een gezond bedrijf. Ook topsporters hebben een succesvolle coach. De coach werkt d.m.v. individuele gesprekken waarin bijvoorbeeld disfunktioneren en verzuim aan de orde kunnen komen.

Wat zijn de oorzaken en hoe kunnen deze aangepakt worden?
Persoonlijke problemen, loopbaanproblemen, werkproblemen, financiele problemen en relatieproblemen kunnen een rol spelen. Managers kunnen vragen hebben omtrent hun stijl van leidinggeven en de invloed die zij op collega's en medewerkers hebben. De motivatie en persoonlijke effectiviteit van de manager en werknemers wordt met inzet van Maatschap Pruijssers aanzienlijk verhoogd. De werknemer of manager wordt discreet door een ervaren hulpverlener/coach behandeld.
(beroepsgeheim)