burnout
wat is burnout?

Burnout is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een (jaren)lange periode van werkstress. De werkstress ontstaat als gevolg van onvoldoende afstemming tussen capaciteiten of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk of team anderzijds. Men heeft bijvoorbeeld alles gegeven voor het werk maar weinig waardering hiervoor ontvangen; men werkte jaren op een plek die niet prettig was; men vervulde een te zwaar takenpakket, en ga zo maar door. De onvoldoende afstemming tussen persoon en werk kan te maken hebben met uzelf, werkinhoud, u en uw team of de organisatie:

Uzelf – U stelt hoge eisen aan uzelf en anderen; u vindt het moeilijk om "nee" te zeggen, u mist bepaalde tijdsplanning of investeert nauwelijks in de privesfeer.
Werkinhoud – Het werk bevalt niet meer; het is onduidelijk waar u verantwoordelijk voor bent en waarvoor niet; er is een voortdurende werkoverbelasting of uw toekomst perspectief is somber.
U en uw team – Er zijn conflicten op het werk; er wordt getreiterd en gepest; u krijgt geen waardering voor uw werk of werkafspraken worden slecht doorgesproken/nagekomen.
Organisatie – Het bedrijf wil innoveren, maar u wilt graag stabiliteit of u wilt verbeteringen, maar u staat daarin, naar uw gevoel, alleen.

signalen
Veel mensen zeggen dat er wel degelijk eerder signalen waren dat het niet goed meer ging; avond na avond moe thuiskomen en 's ochtens al moe naar het werk gaan; geen zin meer hebben in het werk; vergeetachtigheid en merken dat je sneller geïrriteerd raakt; maar dat ze deze signalen negeerden. Veel mensen zeggen dat ze thuis problemen kregen. Hun partner vond dat ze niet meer voor hem of haar klaarstonden. De aanhoudende werkstress en het 'toch almaar doorgaan' leiden tot een punt waarop mensen wel moeten stoppen met werken. Ze kunnen niet meer verder. Ze zijn uitgeput. Dat punt, het eindpunt van dit proces, noemen we burnout.

burnout-test
Dit is een korte psychologische vragenlijst om burnout vast te stellen. Diagnostiek is belangrijk voor een juiste behandeling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er geen sprake is van een burnout, maar verschijnselen die meer passen bij surmenage, depressie of een angststoornis. De behandeling wordt dan ook anders.

behandeling van burnout
Cognitieve therapie – Dit houdt in dat u een methode leert waarmee u in staat bent gedachten en opvattingen die u last bezorgen te analyseren en bij te sturen.
Arbeidsgerelateerde oplossingen – Mogelijke verandering van de arbeidsinhoud, werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of arbeidsverhoudingen.
Werkhervatting – Hoe kunt u het beste terugkeren in het arbeidsproces.
Coaching – Dit betekent dat alles wat u eerder in de behandeling gedaan hebt, verder wordt begeleid.
Terugvalpreventie – Dit houdt in dat er nauwkeurig wordt nagegaan hoe u een mogelijke terugval tijdig kunt signaleren en welke maatregelen u nemen kunt om dit te voorkomen.

duur van de behandeling
De behandeling duurt gemiddeld 5 tot 15 gesprekken. Het aantal sessies hangt af van de ernst van de problemen. Als we samen kunnen vaststellen dat de klachten zijn afgenomen, uw werkplezier weer toeneemt, en u in staat bent de ingezette verbeteringen zonder verdere hulp voort te zetten, wordt de behandeling beëindigd.