paniekaanvallen
paniekaanvallen, angst en de behandeling ervan

wat is een paniekaanval?
Angst en paniek zijn lichamelijke reacties op een situatie die mogelijk spannend of gevaarlijk is. Denkt u maar aan een examen moeten afleggen, of wanneer u nog net op tijd voor een auto heeft kunnen wegspringen, nachtelijke angsten etc. Bij dit soort situaties hoort een lichamelijke reactie: uw hart gaat sneller kloppen, u krijgt het warm, u gaat zweten, u staat te trillen op uw benen; kortom u bent erg geschrokken.
Waar het om gaat is dat deze schrikreactie geen kwaad kan; deze reactie is er juist om u te beschermen. Het maakt het lichaam klaar om te reageren, het lichaam maakt zich klaar voor aktie. Dit betekent dat uw bloeddruk hoger wordt en dat er meer bloed naar uw spieren gaat. Het betekent niet dat u een hartaanval krijgt of dat u gek wordt. Flauwvallen is praktisch onmogelijk omdat daarvoor een bloeddrukdaling vereist is en niet een bloeddrukstijging, zoals bij een paniekaanval.

waarom heb ik deze paniekaanvallen?
Er is geen gevaar en toch heeft u paniekaanvallen. Hoe kan dat? Het is belangrijk om te weten dat een paniekaanval een soort drempelwaarde heeft: als u gespannen bent, heeft u meer kans om deze drempelwaarde te overschrijden. U bent waarschijnlijk de eerste keer zo geschrokken van de angstaanval, dat u daarna bang bent geworden om er nog een te krijgen. U bent bewust of onbewust heel erg gaan letten op wat er in uw lichaam gebeurt, of er niet weer een paniekaanval aankomt. Op elk signaal van uw lichaam, dat lijkt op een nieuwe paniekaanval, reageert u met een angst. U let dus bijvoorbeeld (bewust of onbewust) op het voelen van hartkloppingen. U voelt het hart een keer overslaan en daarna sneller kloppen. U schrikt daarvan, want u verwacht een nieuwe aanval.

Als het hart van een ander, die niet deze klachten heeft, een keer overslaat en sneller klopt, dan schrikken zij daar niet van. Ook zijn er aanwijzingen dat mensen als u, dus mensen met een aanleg voor een paniekstoornis, gevoeliger zijn voor wat er in hun lichaam gebeurt. Ze merken lichamelijke signalen eerder op dan andere mensen.

vicieuze cirkel van een paniekaanval
Een paniekaanval bestaat uit een drietal componenten.
1. Tijdens een paniekaanval voelt u iets (bijvoorbeeld hartkloppingen, duizeligheid, trillen, benauwdheid, enzovoort)
2. U denkt iets over deze lichamelijke sensaties; bijvoorbeeld: "dit gaat verkeerd, ik ga flauwvallen" of "nu moet ik snel naar huis, anders verlies ik de controle en word ik gek")
3. U doet iets (u gaat snel naar huis of u gaat even zitten)

Sommige mensen zijn zo bang om een paniekaanval te krijgen dat ze maar liever een aantal dingen vermijden. Dit is gedrag om te voorkomen dat er weer een aanval optreedt.

behandeling van paniekaanvallen
Het is de bedoeling dat u de vicieuze cirkel kunt doorbreken. Hiertoe gaan wij aan de slag door op alle onderdelen van een paniekaanval in te grijpen. Wij leren u beter om te gaan met uw angst. Paniekaanvallen voorkomen kunnen wij niet, maar op het moment dat u minder bang voor deze aanvallen bent geworden, kan het zo zijn dat ze minder gaan voorkomen.
We beginnen met de 'lichamelijke' gevoelens. Eerst gaan we u ontspannings -en buikademhalings-oefeningen leren, zodat u, als u ze goed geleerd heeft, in moeilijke situaties rustiger kunt blijven. Daarnaast, en dat klinkt misschien een beetje raar, gaan we u laten wennen aan lichamelijke gevoelens. Als u deze regelmatig oproept zult u namelijk merken dat deze gevoelens op zichzelf geen kwaad kunnen. Hierbij beginnen we natuurlijk met de minst moeilijke oefeningen. Na een paar sessies gaan we verder met de 'gedachten'. We gaan goed bekijken wat u denkt tijdens zo'n Paniekaanval en waar u precies bang voor bent. We gaan bekijken of uw gedachten reƫel zijn en of u de situatie waarin u zit ook anders kunt interpreteren. Als laatste komt het onderdeel 'doen' aan bod. We hebben het dan over het aanpakken van vermijding. We beginnen dan te oefenen met de minst moeilijke situaties. U leert beter met situaties om te gaan en situaties niet meer te vermijden.

De behandeling bestaat uit ongeveer 12 sessies